De Clichékillers

Kijk verder dan clichés. Spreek, schrijf en film niet in clichés.

Thema's en nuttige links

Zonder vooroordelen berichtgeven is een uitdaging van formaat. Voor een student Journalistiek maar ook voor een professional. Zeker wanneer het gaat om een van volgende thema’s. Iedere deelname aan De Clichékillers moet tenminste één van volgende vijf onderwerpen belichten. Laat je niet uit het lood slaan en durf zelfs te combineren.


Meer info kan je per thema vinden of op onderstaande (algemene) links:

www.gelijkekansen.be/Praktisch/Expertendatabank.aspx
www.gelijkekansen.be/Portals/GelijkeKansen/39007_VoorbijHetCliché%20AS.pdf

Thema's

Nuttige links

Armoede

Wat is armoede? Ga eens te rade bij een ervaringsdeskundige die je meer dan zijn/haar verhaal kan vertellen; een ervaringsdeskundige die vanuit eigen ervaring een breder verhaal van structurele mechanismen kan verwoorden. Kies je invalshoek vrij. Kent iedere stad armoede? Bepaalt familiehistoriek de kans op armoede? Houden marketingtrends armoede in stand? … Onderzoek samen met je medestudenten een onbesproken aspect van armoede.

Gender

Stereotypen over ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’ bemoeilijken de ontplooiing van zowel vrouwen als mannen. Wanneer mannen vooral geportretteerd worden als macho’s is de stap voor jongens om bijvoorbeeld aan een opleiding tot zorgkundige of leraar te beginnen, niet bepaald klein. Omgekeerd geldt het mechanisme ook. Wanneer vrouwen amper aan bod komen als analist of presentator tijdens bijvoorbeeld de verslaggeving over de wereldbeker voetbal, zullen meisjes minder snel een carrière ambiëren als sportjournalist. Zet clichés aan de kant en breng samen met je medestudenten een genuanceerd beeld van gender. De invalshoek kies je zelf.


Bestaat gendergelijkheid op de werkvloer? Uit een verschil in gender zich ook in een verschil in taal?... Steek de koppen bijeen en werk voor je deelname aan De Clichékillers rond het onderscheid en de gelijkenissen tussen m, v en x.

Handicap

De stereotypen die mensen met een handicap met zich meedragen, hinderen hen vaak om zorgeloos deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Mensen met een handicap in beeld brengen en aan het woord laten als gewone mensen met hun mogelijkheden, bijzonderheden en beperkingen is een noodzakelijke voorwaarde om tot een meer inclusieve samenleving te kunnen komen. Pas als er gekeken wordt naar de persoon achter de handicap en de kwaliteiten los van de handicap, kan er sprake zijn van gelijke kansen. Wat er precies aan bod komt in de reportage bepaal je zelf.


Ervaren verschillende generaties een handicap anders? Bestaat een handicap zonder een fysieke beperking? Beïnvloedt een handicap geluk? … Grijp je pen, camera of microfoon en breng ongezien verslag over handicap.

Herkomst

Stereotypen over herkomst verhogen de drempel om zonder zorgen mee te draaien in de samenleving. Vaak wordt de grote diversiteit tussen verschillende herkomsten genegeerd. Het wordt dan ‘zij’ versus ‘wij’. Mensen met een andere herkomst die ondanks confrontaties met stereotypes actief en succesvol participeren aan het samenleven worden gemakkelijk beschouwd als de uitzondering op de regel.


Ga op zoek naar een sterke invalshoek en belicht herkomst in je reportage. Beïnvloedt herkomst zelfzekerheid? Bepaalt iemands herkomst zijn toekomst? In welke mate speelt een land van herkomst een rol bij het solliciteren?... Zoek een frisse invalshoek op het thema herkomst en lever een reportage van formaat af.

Seksuele identiteit

Wat de beeldvorming van holebi’s aangaat, is het vooral een uitdaging om de diversiteit voldoende aandacht te geven. Het beklemtonen of juist censureren van specifieke deelgroepen kan stigmatisering bevorderen. Ook transgenders hebben baat bij een genuanceerde beeldvorming waarbij ze niet gereduceerd worden tot één facet van hun persoonlijkheid of medische geschiedenis. De invalshoeken op seksuele identiteit zijn eindeloos.


Voelen kinderen de seksuele identiteit van hun ouders aan? Kunnen bedrijven een seksuele identiteit bannen? … Analyseer seksuele identiteit op een ongekende manier en verbaas de vakjury met de genuanceerde beeldvorming van je werkstuk.